Badania jakości wody grudzień 2022:

56155927(grudzien)

56156128(grudzien)

58939429(grudzien)

58939530(grudzien)

Badania jakości wody listopad 2022:

49472123(listopad)

49472324(listopad)

52016325(listopad)

52016426(listopad)

Badania jakości wody październik 2022:

44603618(pazdziernik)

44603819(pazdziernik)

47129120(pazdziernik)

47129221(pazdziernik)

48466822(pazdziernik)

Badania jakości wody wrzesień 2022:

39847714(wrzesien)

39847915(wrzesien)

42196216(wrzesien)

42196317(wrzesien)

Badania jakości wody sierpień 2022:

3472109(sierpien)

33467210(sierpien)

34721212(sierpien)

36712211(sierpien)

36712313(sierpien)

Badania jakości wody lipiec 2022:

3046875(lipiec)

3046896(lipiec)

3346397(lipiec)

3346408(lipiec)

Badania jakości wody czewiec 2022:

2616441(czerwiec)

2616462(czerwiec)

2816413(czerwiec)

2816424(czerwiec)

Badania jakości wody maj 2022:

sprawozdanie250522I

sprawozdanie250522II

sprawozdanie250522III

sprawozdanie250522IV

sprawozdanie250522V

sprawozdanie250522VI

sprawozdanie250522VII

sprawozdanie250522VIII

sprawozdanie250522IX

sprawozdanie250522X

Badania jakości wody kwiecień 2022:

sprawozdanie260422CHI

sprawozdanie260422CHII

sprawozdanie260422CHIII

sprawozdanie260422CHIV

sprawozdanie260422I

sprawozdanie260422II

sprawozdanie260422III

sprawozdanie260422IV

sprawozdanie260422V

sprawozdanie260422VI

Badania jakości wody marzec 2022:

sprawozdanie010322I

sprawozdanie010322II

sprawozdanie010322III

sprawozdanie010322IV

sprawozdanie010322V

sprawozdanie010322VI

sprawozdanie010322VII

sprawozdanie010322VIII

sprawozdanie010322IX

sprawozdanie010322X

sprawozdanie170322I

sprawozdanie170322II

sprawozdanie170322III

sprawozdanie170322IV

sprawozdanie170322V

sprawozdanie310322I

sprawozdanie310322II

sprawozdanie310322III

Badania jakości wody grudzień 2021:

sprawozdanie050122I

sprawozdanie050122II

14122021I

14122021II

14122021III

14122021V

sprawozdanie201221I

sprawozdanie201221II

sprawozdanie201221III

sprawozdanie211221I

sprawozdanie211221II

sprawozdanie281221I

Badania jakości wody listopad 2021:

16112021I

16112021II

16112021III

16112021IV

1611202V

2411202rI

2411202rII

2411202rIII

Badania jakości wody październik 2021:

badania19102021I

badania20102021I

badania20102021II

badania20102021III

Badania jakości wody wrzesień 2021:

badanie07092021I

badanie07092021II

badanie07092021III

badanie07092021IV

badanie14092021I

badanie14092021II

Badania jakości wody sierpień 2021:

badanie03082021I

badanie03082021II

badanie03082021III

badanie03082021IV

badanie17082021I

badanie17082021II

Badania jakości wody lipiec 2021:

badanie06072021I.pdf

badanie06072021II

badanie06072021III

badanie06072021IV

badanie20072021I

badanie20072021II

Badania jakości wody czerwiec 2021:

badania210621IV.pdf

badania210621V.pdf

badania210621VI.pdf

badania210621_II.pdf

Badania jakości wody maj 2021:

badania140521I.pdf

badania140521II.pdf

badania140521V.pdf

badania140521V.pdf

Badania jakości wody kwiecień 2021:

badania21042021I.pdf

badania210421II.pdf

Badania jakości wody marzec 2021:

badania16032021.pdf

sprawozadanie_z_badan_02032021.pdf

sprawozadanie_z_badan_02032021_2.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-03-01_86897_21_POZ_pl-2.pdf

Badania jakości wody luty 2021:

sprawozadanie_z_badan_16022021.pdf

ocena_jakosci_wody_16_02_2021.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-16_55250_21_POZ_pl-2_.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-16_55251_21_POZ_pl-1.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-16_55252_21_POZ_pl-1.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-16_55253_21_POZ_pl-4.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-22_86896_21_POZ_pl.pdf

Badania jakości wody październik 2020:

badania27102020

Badania jakości wody wrzesień 2020:

badania15092020

badania04092020

Badania jakości wody sierpień 2020:

badania17082020

badania04082020

Badania jakości wody lipiec 2020:

badania21072020

badania07072020

Badania jakości wody czerwiec 2020:

badania_czerwiec_2020

Badania jakości wody marzec 2020:

badania_marzec_2020

Badania jakości wody luty 2020:

badania_luty_2020

badania_luty_2020_2

Badania jakości wody styczeń 2020:

badania_styczen_2020

badania_styczen_2020_2

Badania jakości wody październik 2019:

ocena_jakosci_wody_0711

sprawozdanie_z_badan_1134_m_19

sprawozdanie_z_badan_1189_m_19

Badania jakości wody wrzesień 2019:

sprawozdaniezbadan030920192

sprawozdaniezbadan030920191

Badania jakości wody sierpień 2019:

sprawozdaniezbadan20082019

sprawozdaniezbada060820191

Badania jakości wody lipiec 2019:

sprawozdaniezbadan020720192

sprawozdaniezbadan02072019I

sprawozdaniezbadan160720192

sprawozdaniezbadan160720191

Badania jakości wody czerwiec 2019:

sprawozdaniezbadan180619

ocenajakosciwody13062019

sprawozdaniezbadan06062019

Badania jakości wody maj 2019:

sprawozdaniezbadan14052019

sprawozdaniezbadan06052019

Badania jakości wody kwiecień 2019:

sprawozdaniezbadan16042019

sprawozdaniezbadan02042019

Badania jakości wody luty 2019:

sprawozdaniezbadan_0145_m_19

sprawozdaniezbadan_0195_m_19_1

sprawozdaniezbadan_0196_m_19_1

Badania jakości wody luty 2019:

sprawozdanie_z_badan_0107_m_191

sprawozdanie_z_badan_0108_m_191019II

Badania jakości wody styczeń 2019:

ocenajakosciwody2019II

sprawozdaniezbadan15012019

sprawozdaniezbadan02012019

ocenajakoscistyczen2019

Badania jakości wody grudzień 2018:

sprawozdaniezbadan041218

sprawozdaniezbadan0412182

Sprawozdaniezbadan181218

Badania jakości wody listopad 2018:

sprawozdaniezbadan061118

sprawozdaniezbadan201118

Badania jakości wody październik 2018:

sprawozdaniezbadan 021018

sprawozdaniebadan161018

Badania jakości wody sierpien 2018:

sprawozdaniezbadan16082018

sprawozdaniezbadan21082018

Badania jakości wody lipiec 2018:

ocenajakoscibasenlipec2018

Badania jakości wody czerwiec 2018:

badaniabasen05062018

badaniabasen19062018

Badania jakości wody maj 2018:

badaniabasen07052018

badaniabasen15052018

Badania jakości wody kwiecień 2018:

badaniabasen17042018

badaniabasen10042018

Badania jakości wody marzec 2018:

ocenajakosciwodystyczen2018

badaniabasen06032018II

badaniabasen06032018

Badania jakości wody luty 2018:

ocenajakosciwodyluty2018

sprawozdaniezbadan06021

badaniabasenluty200218

Badania jakości wody styczeń 2018:

ocenajakosciwodystyczen2018

badaniabasenstyczen030118

badaniabasenstyczen160118

Badania jakości wody grudzień 2017:

ocenajakosciwodygrudzien2017

badaniagrudzien19122017

badaniagrudzien05122017

Badania jakości wody listopad 2017:

badanialistopad21112017

badanialistopad07112017

Badania jakości wody październik 2017:

ocenajakosciwody26102017

badaniapazdziernik03102017

Badania jakości wody wrzesień 2017:

badaniawrzesien05092017

badaniawrzesien19092017

Badania jakości wody sierpień 2017:

badaniasierpien04082017

badaniasierpien0416082017

Badania jakości wody lipiec 2017:

badanialipec04072017

badanialipiec04072017hamilton

Badania jakości wody czerwiec 2017:

badaniaczerwiec20062017

ocena_jakosci_wody_czerwiec_2017

badania_czerwiec_06062017

Badania jakości wody maj 2017:

badaniamaj30052017

badaniamaj04052017

Badania jakości wody kwiecień 2017:

badaniakwiecien04042017

badaniakwiecien19042017ogolnalbakteri

Badania jakości wody marzec 2017:

badaniamarzec14032017

ocenajakosciwodymarzecsanepid

Badania jakości wody luty 2017:

badanialuty14022017

Badania jakości wody styczen 2017:

badaniastyczen11012017

badaniastyczen17012017

Badania jakości wody grudzien 2016:

ocenajakosciwodygrudzien2016

badaniagrudzien20122016

badaniagrudzien05122016

Badania jakości wody listopad 2016:

badanialistopad22112016

badanialistopad04112016

badanialistopad14112016

Badania jakości wody październik 2016:

badaniapazdziernik11102016

badaniapazdziernik19102016

Badania jakości wody wrzesień 2016:

badaniawrzesien22092016

badaniawrzesie29092016

Badania jakości wody sierpień 2016:

Badanie 1

Badania 2

Badania 3