W związku z Wiosennymi Zawodami Pływackimi w czwartek 18 marca 2021 r. Kryta Pływalnia będzie czynna do godz. 20.00, a w dniu 19.03.2021 r. Kryta Pływalnia OSiR będzie nieczynna.

KRYTA PŁYWALNIA OSIR W RAWICZU CZYNNA BĘDZIE:

1. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZINY 6.00 DO 21.00
(ostatnie wejście godzinowe 19.45, półgodzinne 20.15).
2. W SOBOTĘ OD GODZINY 8.00 DO 21.00
(ostatnie wejście godzinowe 19.45, półgodzinne 20.15).
3. W NIEDZIELĘ OD GODZINY 8.00 DO 15.00
(ostatnie wejście godzinowe 13.45, półgodzinne 14.15)
 

W związku z R O Z P O R ZĄD Z E N I EM R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 12 lutego 2021 r. zapraszamy do korzystania z basenu, naszych obiektów na otwartym powietrzu, kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie może przebywać  w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających.

Od poniedziałku 1 lutego z kortu mogą korzystać zawodnicy z licencją Polskiej Ligi Tenisa - są traktowani jako sportowcy zawodowi. Przed wejściem na kort należy przedstawić w Recepcji Hostelu licencję Polskiej Ligi Tenisa i wypełnić oświadczenie. Dotyczy to wszystkich zawodników uczestniczących w treningu.