Informujemy, że w związku z polityką związaną z Covid-19 wprowadzony został limit ilości osób korzystających z usług noclegowych z dniem 15 grudnia 2021.