W związku z nowymi obostrzeniami maksymalne obłożenie na krytej pływalni od 1 grudnia 2021 r. wynosić będzie 50 procent tj. 40 osób
Obostrzenia nie dotyczą osób zaszczepionych posiadających aktualny certyfikat.
Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego też po wejściu na Krytą Pływalnię należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. Zalecamy w miarę możliwości zachować dystans społeczny na terenie całego obiektu. Obowiązkowe jest nadal noszenie maseczki z wyjątkiem hali basenowej.