Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Gminy Rawicz nr 245/2019

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KRYTEJ

PŁYWALNI

(cennik obowiązuje od 2 września 2019 r.)

Bilet normalny

Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą rozpoczętą nową minutę

Pn.-Pt.

6:00-22.00

11,00 zł

0,18 zł

Sb.

8:00-14:00

11,00 zł

0,18 zł

Sb.

14:01-22:00

8,00 zł

0,13 zł

Nd.

8:00-22:00

8,00 zł

0,13 zł

 

Bilet ulgowy*

Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą rozpoczętą nową minutę

Pn.-Pt.

6:00-22:00

8,00 zł

0,13 zł

Sb.

8:00-14:00

8,00 zł

0,13 zł

Sb.

14:01-22:00

6,00 zł

0,10 zł

Nd.

8:00-22:00

6,00 zł

0,10 zł

 

* Dzieci i młodzież szkolna, studenci do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, emeryci, renciści za okazaniem stosowanej legitymacji.

Dzieci do lat 4 wejście bezpłatne.

Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą rozpoczętą nową minutę

Pn.-Pt.

6:00-22:00

9,90 zł

0,17 zł

Sb.

8:00-14:00

9,90 zł

0,17 zł

Bilet ulgowy

Karta Mieszkańca Gminy Rawicz*

Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą rozpoczętą nową minutę

Pn.-Pt.

6:00-22:00

7,20 zł

0,12 zł

Sb.

8:00-14:00

7,20 zł

0,12 zł

 

* Dzieci i młodzież szkolna, studenci do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, emeryci, renciści za okazaniem stosowanej legitymacji

Bilet ze zniżką

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawickiego w ramach organizacji zadań oświatowych, zorganizowane grupy (min. 15 osób)*

Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą rozpoczętą nową minutę

Pn.-Nd.

6:00-22:00

7,00 zł

0,12 zł

* przy grupach zorganizowanych opiekun wchodzi gratis

Bilet ze zniżką

stowarzyszenia i organizacje, które realizują zadania własne gminy w ramach i w zakresie umów zawartych z gminą, Wodnik – grupy rekreacyjne

Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą rozpoczętą nową minutę

Pn.-Nd.

6:00-22:00

5,00 zł

0,08 zł

Bilet ze zniżką

dla osób posiadających kartę „Duża Rodzina” korzystających z krytej pływalni

Dzień tygodnia

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą rozpoczętą nową minutę

Pn.-Nd..

1,00 zł

0,017 zł

Bilet wielokrotnego wejścia (karnet)

Cena karnetu

Wartość rabatu

Termin wykorzystania

50,00 zł

10%

w terminie 6 miesięcy od daty zakupu

100,00 zł

15%

210,00 zł

20%

Rezerwacja

Cena rezerwacji za 1 godz.

Zajęcie

80,00 zł

1 tor na 1 godz.

400,00 zł

niecka sportowa na 1 godz.

 

Zajęcia rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla szkół podstawowych i gimnazjów

 

Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą rozpoczętą nową minutę

Pn.-Pt.

10:00-14:00

1,00 zł

0,017 zł

 

Organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie doskonalenia pływania

Nazwa

Opłata za 45 minut zajęć

Pobyt na basenie (zajęcia grupowe max. 15 osób)

Pobyt na basenie (zajęcia indywidualne)

- dla 1 osoby,

- grupa 2 osób,

- grupa 3 osób.

Zajęcia w wodzie dla osoby z niepełnosprawnością

20,00 zł

dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny 8,00 zł

50,00 zł

33,00 zł (opłata za 1 os. w grupie)

27,00 zł (opłata za 1 os. w grupie)

60,00 zł

Cennik usług pozostałych

Zgubienie lub zniszczenie transpondera

50,00 zł

1 szt.

Kaucja zwrotna za karnet

20,00 zł

1 szt.

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU
(obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku)

HOSTEL
azwa Ilość osób w pokoju Cena brutto przy pobycie do 7 dób Cena brutto przy pobycie dłuższym niż 7 dób – płatność za cały pobyt

Usługa hotelowa

Pokój 1 - osobowy z łazienką

1 75,00 zł 70,00 zł

Usługa hotelowa

Pokój 2 - osobowy z łazienką

2 140,00 zł 130,00 zł

Usługa hotelowa

Pokój 3 - osobowy z łazienką

3 195,00 zł 180,00 zł

Usługa hotelowa

Pokój 4 - osobowy z łazienką

4 264,00 zł 232,00 zł

Usługa hotelowa

Pokój 1 - osobowy bez łazienki

1 50,00 zł 45,00 zł

Usługa hotelowa

Pokój 2 - osobowy bez łazienki

2 90,00 zł 80,00 zł

Usługa hotelowa

Pokój 3 – osobowy bez łazienki

3 129,00 zł 117,00 zł

Usługa hotelowa

Pokój 4 – osobowy bez łazienki

4 172,00 zł 156,00 zł

Usługa hotelowa

Pokój 5 - osobowy pok. bez łazienki

5 215,00 zł 195,00 zł
Wynajęcie całego hotelu 39 1638,00 zł 1482,00 zł
Dopłata za drugą osobę (bez łaz) - 40,00 zł 35,00 zł
Dopłata za drugą osobę (z łaz) - 65,00 zł 60,00 zł
Usługa hotelowa pok. bez łazienki - powyżej 1 os. - 39,00 zł /43,00 zł 37,00 zł / 39,00 zł
Usługa hotelowa pok. z łazienką- powyżej 1 os. - 55,00 zł / 69,00 zł 50,00 zł / 52,00 zł
Usługa hotelowa - grupa obozowa - 33,00 zł 33,00 zł

 

 

CENNIK OPŁAT POZOSTAŁYCH
Zagubienie lub uszkodzenie klucza do pokoju 30 zł
Zagubienie lub uszkodzenie pilota do TV 50 zł
Kara za palenie tytoniu poza wyznaczonym miejscem 300 zł

 

SALE KONFERENCYJNE
Sala przy ul. Spokojnej (46,20 M2 max. 40 osób)
1 godz. korzystania 125,00 zł
Każda kolejna godzina korzystania 63,00 zł
Korzystanie powyżej 6 godz. dziennie 50,00 zł
Sala przy ul. Kopernika (max. 20 osób)
1 godz. korzystania 50,00 zł
Sala przy ul. Leśnej (max. 20 osób)
1 godz. korzystania 50,00 zł
WYNAJEM POWIERZCHNI POD REKLAMĘ
Kryta pływalnia – tablice reklamowe
Tablica o wymiarach 196 cm/59 cm 750,00 zł brutto/rok (62,50 zł/m-ąc)
Tablica o wymiarach 110 cm/60cm 504,00 zł brutto/rok (42,00 zł/m-ąc)
Pozostałe obiekty – tablice reklamowe
1 m² planszy reklamowej 240,00 zł brutto/rok (20,00 zł/m-ąc)
NAMIOTY I DOMKI JARMARCZNE*

Namiot 6 m x 3 m (powierzchnia 18 m²) – kolor zielony – trzy ściany boczne 180,00 zł
Namiot 6 m x 6m (powierzchnia 36 m²) – kolor biały – cztery ściany 370,00 zł
Namiot 5 m x 8 m (powierzchnia 40 m²) – kolor zielony – cztery ściany 500,00 zł
Namiot 6 m x 14 m (powierzchnia 84 m²) – kolor biały – cztery ściany 1.000,00 zł
Domek jarmarczny 90,00 zł/1szt. (dostępne 15 domków
Transport Do uzgodnienia

* Podane ceny brutto obejmują wynajem na 1 dzień oraz montaż/demontaż (montaż namiotów i domków jarmarcznych możliwy jest w przeddzień imprezy a demontaż w dniu następnym po imprezie.

Transport namiotów i domków jarmarcznych do miejsca montażu wg cennika.

AKCESORIA - WYNAJEM

Ławostoły – komplety biesiadne. Długość ław 200cm, miejsce dla 8 osób przy stole (4 osoby na ławę). 50,00 zł/komplet (dostępne 15 kompletów)
Podłoga z poliuretanu do namiotu – pow. 84 m2 250,00 zł
Nagłośnienie małe – wzmacniacz + 2 kolumny 100,00 zł
Nagłośnienie duże– wzmacniacz + 4 kolumny 250,00 zł

WYNAJEM PLACÓW

(Stadion Spokojna, Sportowa, Leśna, Kopernika, Dębno Polskie)

Wynajem placu do 50m2 50,00 zł/dobę
Wynajem placu 51-100m2 100,00 zł/dobę
Wynajem placu 101-500m2 500,00 zł/dobę
Wynajem placu pow. 500m2 1.000,00 zł/dobę