Badania jakości wody marzec 2021:

sprawozadanie_z_badan_02032021.pdf

sprawozadanie_z_badan_02032021_2.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-03-01_86897_21_POZ_pl-2.pdf

Badania jakości wody luty 2021:

sprawozadanie_z_badan_16022021.pdf

ocena_jakosci_wody_16_02_2021.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-16_55250_21_POZ_pl-2_.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-16_55251_21_POZ_pl-1.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-16_55252_21_POZ_pl-1.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-16_55253_21_POZ_pl-4.pdf

sprawozdanie_z_badan_2021-02-22_86896_21_POZ_pl.pdf

Badania jakości wody październik 2020:

badania27102020

Badania jakości wody wrzesień 2020:

badania15092020

badania04092020

Badania jakości wody sierpień 2020:

badania17082020

badania04082020

Badania jakości wody lipiec 2020:

badania21072020

badania07072020

Badania jakości wody czerwiec 2020:

badania_czerwiec_2020

Badania jakości wody marzec 2020:

badania_marzec_2020

Badania jakości wody luty 2020:

badania_luty_2020

badania_luty_2020_2

Badania jakości wody styczeń 2020:

badania_styczen_2020

badania_styczen_2020_2

Badania jakości wody październik 2019:

ocena_jakosci_wody_0711

sprawozdanie_z_badan_1134_m_19

sprawozdanie_z_badan_1189_m_19

Badania jakości wody wrzesień 2019:

sprawozdaniezbadan030920192

sprawozdaniezbadan030920191

Badania jakości wody sierpień 2019:

sprawozdaniezbadan20082019

sprawozdaniezbada060820191

Badania jakości wody lipiec 2019:

sprawozdaniezbadan020720192

sprawozdaniezbadan02072019I

sprawozdaniezbadan160720192

sprawozdaniezbadan160720191

Badania jakości wody czerwiec 2019:

sprawozdaniezbadan180619

ocenajakosciwody13062019

sprawozdaniezbadan06062019

Badania jakości wody maj 2019:

sprawozdaniezbadan14052019

sprawozdaniezbadan06052019

Badania jakości wody kwiecień 2019:

sprawozdaniezbadan16042019

sprawozdaniezbadan02042019

Badania jakości wody luty 2019:

sprawozdaniezbadan_0145_m_19

sprawozdaniezbadan_0195_m_19_1

sprawozdaniezbadan_0196_m_19_1

Badania jakości wody luty 2019:

sprawozdanie_z_badan_0107_m_191

sprawozdanie_z_badan_0108_m_191019II

Badania jakości wody styczeń 2019:

ocenajakosciwody2019II

sprawozdaniezbadan15012019

sprawozdaniezbadan02012019

ocenajakoscistyczen2019

Badania jakości wody grudzień 2018:

sprawozdaniezbadan041218

sprawozdaniezbadan0412182

Sprawozdaniezbadan181218

Badania jakości wody listopad 2018:

sprawozdaniezbadan061118

sprawozdaniezbadan201118

Badania jakości wody październik 2018:

sprawozdaniezbadan 021018

sprawozdaniebadan161018

Badania jakości wody sierpien 2018:

sprawozdaniezbadan16082018

sprawozdaniezbadan21082018

Badania jakości wody lipiec 2018:

ocenajakoscibasenlipec2018

Badania jakości wody czerwiec 2018:

badaniabasen05062018

badaniabasen19062018

Badania jakości wody maj 2018:

badaniabasen07052018

badaniabasen15052018

Badania jakości wody kwiecień 2018:

badaniabasen17042018

badaniabasen10042018

Badania jakości wody marzec 2018:

ocenajakosciwodystyczen2018

badaniabasen06032018II

badaniabasen06032018

Badania jakości wody luty 2018:

ocenajakosciwodyluty2018

sprawozdaniezbadan06021

badaniabasenluty200218

Badania jakości wody styczeń 2018:

ocenajakosciwodystyczen2018

badaniabasenstyczen030118

badaniabasenstyczen160118

Badania jakości wody grudzień 2017:

ocenajakosciwodygrudzien2017

badaniagrudzien19122017

badaniagrudzien05122017

Badania jakości wody listopad 2017:

badanialistopad21112017

badanialistopad07112017

Badania jakości wody październik 2017:

ocenajakosciwody26102017

badaniapazdziernik03102017

Badania jakości wody wrzesień 2017:

badaniawrzesien05092017

badaniawrzesien19092017

Badania jakości wody sierpień 2017:

badaniasierpien04082017

badaniasierpien0416082017

Badania jakości wody lipiec 2017:

badanialipec04072017

badanialipiec04072017hamilton

Badania jakości wody czerwiec 2017:

badaniaczerwiec20062017

ocena_jakosci_wody_czerwiec_2017

badania_czerwiec_06062017

Badania jakości wody maj 2017:

badaniamaj30052017

badaniamaj04052017

Badania jakości wody kwiecień 2017:

badaniakwiecien04042017

badaniakwiecien19042017ogolnalbakteri

Badania jakości wody marzec 2017:

badaniamarzec14032017

ocenajakosciwodymarzecsanepid

Badania jakości wody luty 2017:

badanialuty14022017

Badania jakości wody styczen 2017:

badaniastyczen11012017

badaniastyczen17012017

Badania jakości wody grudzien 2016:

ocenajakosciwodygrudzien2016

badaniagrudzien20122016

badaniagrudzien05122016

Badania jakości wody listopad 2016:

badanialistopad22112016

badanialistopad04112016

badanialistopad14112016

Badania jakości wody październik 2016:

badaniapazdziernik11102016

badaniapazdziernik19102016

Badania jakości wody wrzesień 2016:

badaniawrzesien22092016

badaniawrzesie29092016

Badania jakości wody sierpień 2016:

Badanie 1

Badania 2

Badania 3