Zasady korzystania z Krytej Pływalni OSiR w Rawiczu podczas epidemii COVID-19

W najbliższą środę 1 lipca 2020 roku nadchodzi chwila, na którą to wszyscy czekaliśmy. Wznawiamy funkcjonowanie Krytej Pływalni.

Będzie trochę ograniczeń i nie wszystko będzie takie samo (przynajmniej na razie), ale przy wzajemnej wyrozumiałości na pewno DAMY RADĘ!!!

Czy przebywanie na basenie w trakcie pandemii Sars-CoV-2 jest bezpieczne?

PZH i GIS informuje, że liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia Covid-19 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia, ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Te instytucje podkreślają również, że koronawirus nie jest chorobą wodozależną.

Podchloryn sodu stosowany powszechnie w uzdatnianiu i dezynfekcji wody w publicznych basenach kąpielowych skutecznie eliminuje cząstki tego typu mikroorganizmów. Zwykła procedura uzdatniania i dezynfekcji wody stosowana w pływalniach publicznych, zapewniająca utrzymanie stężenia wolnego chloru, wartości pH i potencjału redoks w wodzie w niecce basenowej w granicach zgodnych z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz.U.2015 poz.2016) jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, w tym eliminacji SARS-CoV-2.

Główny problem związany z ochroną naszych klientów przed zarażeniem się koronawirusem, wiąże się głównie z przebywaniem osób w pozostałej przestrzeni publicznej obiektu, tam podobnie jak w sklepach, kinach, teatrach, itp. istnieje ryzyko szerzenia się zakażenia drogą kropelkową.

Dlatego prosimy o stosowanie się do nowych (mamy nadzieję - tymczasowych) zasad, które będą nas chronić przed zakażeniem.

 1. Bez zmian pozostanie cennik, jednak godziny funkcjonowania obiektu ulegną małej zmianie. Pływalnia otwarta będzie w godzinach 6:00 – 13:00 i 14:00 – 21:00. Przerwa na obowiązkową dezynfekcję obiektu 13:00-14:00 i 21.00 – 22.00.
 2. Ważność kart abonamentowych (karnetów) zostanie wydłużona.

Co się zmieni? Poniżej przedstawiamy wykaz zasad obowiązujących na pływalni w trakcie epidemii Covid-19:

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m.
 2. Przed wejściem i przy wyjściu z Krytej Pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 3. Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców).
 4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 5. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach co 2 m).
 6. Zalecamy dokonywania płatności kartą płatniczą.
 7. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z gorączką, objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych, osobom które objęte są kwarantanną lub izolacją oraz osobom, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z inną osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą na COVID-19.
 8. Pracownik pływalni ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu kąpieli w basenie oraz przebrania się (hol i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 10. Na terenie hali basenowej, sanitariatów i przebieralni mogą przebywać maksymalnie 24 osób (nie dotyczy obsługi).
 11. Przy zachowaniu zasady dystansu społecznego 2 metrów, w poszczególnych nieckach jednocześnie może przebywać:
 • niecka sportowa – maksymalnie 4 osoby na torze,
 • niecka rekreacyjna – maksymalnie 4 osoby,
 1. Na terenie przebieralni może przebywać równocześnie maksymalnie 16 osób (nie dotyczy obsługi).
 • przebieralnia damska - 8 osób
 • przebieralnia męska - 8 osób
 1. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.
 2. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 3. Ratownik ma prawo nie wpuścić na teren hali basenowej osoby, która nie umyła całego ciała pod natryskiem.
 4. Na terenie obiektu prowadzona będzie regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 5. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 6. W przypadku regulacji nie ujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Krytej Pływalni w Rawiczu.

Zalecenia zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.